Toleràncies de Fabricació

A Filto Profiles produïm els perfils de llautó segons l’estàndard Europeu EN 12167 “Coure i Aliatges de coure. Perfils i barres per us general” de totes maneres apliquem als perfils de llautó, Angles, Perfils T i Perfils U, toleràncies més restrictives que la pròpia norma per complir amb les necessitats dels nostres clients.

Amplada i gruix

Per als perfils, angles, perfils en T i canals de llautó, les dimensions de la secció transversal s’ajustaran a les toleràncies especificades en el dibuix subministrat pel comprador i acordat amb Filto Profiles en el moment de la consulta i/o la comanda.

Les nostres toleràncies internes per a perfils extrusats, angles, perfils en T i canals especificats d’una altra manera es calculen aplicant la taula següent.

Amplada  màxima del perfilTolerància a l’ampladaTolerància sobre el gruix (mm)
36101830
Des deFins610183050
360,120,120,120,150,220,30
6180,150,120,120,150,220,30
18300,220,120,120,150,220,30
30500,300,130,150,180,220,30
50800,370,160,180,220,300,37
801000,450,180,220,270,350,45

Les toleràncies dibuixades seran acordades entre Filto Profiles i el comprador.

Per a barres planes Filto Profiles utilitza com a norma EN 12167 toleràncies de classe B, es poden aplicar altres toleràncies a petició prèvia.

Amplada nominal

Tolerància a l’amplada

Tolerància sobre el gruix (mm)

3

6

10

18

30

acabat

Fins a

6

10

18

30

50

6

18

0,15

0,1

0,12

0,15

  

18

30

0,22

0,1

0,12

0,15

0,22

 

30

50

0,30

0,13

0,15

0,18

0,22

0,30

50

80

0,37

0,16

0,18

0,22

0,30

0,37

80

100

0,45

0,18

0,22

0,27

0,35

0,45

Llargada

 

El client especifica la longitud dels perfils i aplica una tolerància de longitud estàndard de Filto Profiles de -0 + 7 mm

Planitud

 

La planitud s’acordarà entre el comprador i Filto Profiles a la comanda/dibuix.

Rectitud

 

La rectitud s’acordarà entre el comprador i Filto Profiles a la comanda/dibuix

La desviació màxima interna de la rectitud és segons les toleràncies de classe C, 2 mm x L (m)

Torsió

  La Torisió s’acordarà entre el comprador i Filto Profiles a la comanda/dibuix La torsió interna màxima permesa és d’acord amb les toleràncies de classe C
Amplada nominal Màxim permès Twist
acabat Fins a 1000mm over 2000mm
6 18 1,00 2,00
18 30 1,50 3,00
30 50 2,00 4,00
50 80 3,00 6,00
80 100 4,50 9,00

Radis

 

Filto Profiles aplica un radi de cantonada de 0,25 mm com a estàndard per a totes les cantonades afilades.

Angularitat

 

Filto Profiles controla la desviació de l’angle segons EN 12167 +/- 0,25 x (h)

Quantitat

 

Filto Profiles aplica les següents toleràncies sobre la quantitat:

<300 kg -0/+20 %, >300 kg -0/+10 %.